Refleksjonsnotat

Modul 1 av kurset Digital Markedsføring er nå over. Jeg sitter igjen med mye kunnskap som jeg føler er viktig for å forstå utviklingen av samfunnet den kommende tiden. Mer kunnskap gjør at jeg kan ta del i kritiske spørsmål som gjelder de temaene jeg tidligere har skrevet om. For …

Google Power Search

Arne Krokan har gjennom sin forelesningsplan i Digital Markedsføring anbefalt å ta et kurs i Google Power Search. Grunnen til at han ønsker dette er fordi nettsider som er linket sammen med andre blir oftere prioritert når du søker på noe på Google. Google er nåtidens leksikon. Her finner vi …

Business Model Canvas

Forretningsmodell Når du skal starte en bedrift er det vel så viktig med en god forretningsmodell som en god forretningsidé. Det er ingen fasit på hvordan modellen er satt sammen, men den bør gi noen svar på hvordan bedriften skaper sine kundeverdier. Alexander Osterwalder definerer begrepet forretningsmodell slik: «En forretningsmodell …

Blockchain

Blockchain ble introdusert sammen med Bitcoin i 2009 av Satoshi Nakamoto etter at man under finanskrisen i 2008 så at bankene hadde misligholdt ansvaret sitt for kundenes penger. Satoshi Nakamoto ville med dette skape en digital desentralisert valuta, hvor bankene ikke var involvert. Desentralisert Hvis person A skal sende penger …

Finn.no

Hva er Finn.no? Finn.no er et norsk selskap som ble etablert i år 2000. Finn.no er et annonseringsnettsted som formidler flere typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Via Finn.no kan du se annonser om alt fra hus, reiser og klær til stillingsannonser. Det kreves ingenting av deg for …

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI, artificial intelligence) er i vinden som aldri før. Det snakkes mye om at kunstig intelligens snart vil ta over jobbene våre og tilrettelegge hverdagen vår mest mulig. Mange vil nok mene at dette aldri kommer til å skje. Men faktum er at denne prosessen er godt i …

Autonome biler

I første forelesning underviste Arne Krokan oss i mange spennende tema innenfor vår digitale fremtid. Det som engasjerte meg mest var hvordan vi kan skape en bedre fremtid med nettopp autonome biler. Helt siden den tyske oppfinneren Carl Benz bygget sin bensindrevne bil på 1880-tallet har bilen vært under grensesprengende …