4Ocean og Instagram

4Ocean startet i Florida i 2017 og har på få år fått mange følgere på sosiale medier, blant annet på Instagram. Organisasjonen jobber aktivt med å skape oppmerksomhet rundt klima og spesielt all forsøplingen som skjer i havet. Store mengder plastikk og annet søppel skyldes i land rundt i verden og mye …

Refleksjonsnotat

Modul 1 av kurset Digital Markedsføring er nå over. Jeg sitter igjen med mye kunnskap som jeg føler er viktig for å forstå utviklingen av samfunnet den kommende tiden. Mer kunnskap gjør at jeg kan ta del i kritiske spørsmål som gjelder de temaene jeg tidligere har skrevet om. For …

Google Power Search

Arne Krokan har gjennom sin forelesningsplan i Digital Markedsføring anbefalt å ta et kurs i Google Power Search. Grunnen til at han ønsker dette er fordi nettsider som er linket sammen med andre blir oftere prioritert når du søker på noe på Google. Google er nåtidens leksikon. Her finner vi …

Business Model Canvas

Forretningsmodell Når du skal starte en bedrift er det vel så viktig med en god forretningsmodell som en god forretningsidé. Det er ingen fasit på hvordan modellen er satt sammen, men den bør gi noen svar på hvordan bedriften skaper sine kundeverdier. Alexander Osterwalder definerer begrepet forretningsmodell slik: «En forretningsmodell …

Blockchain

Blockchain ble introdusert sammen med Bitcoin i 2009 av Satoshi Nakamoto etter at man under finanskrisen i 2008 så at bankene hadde misligholdt ansvaret sitt for kundenes penger. Satoshi Nakamoto ville med dette skape en digital desentralisert valuta, hvor bankene ikke var involvert. Desentralisert Hvis person A skal sende penger …

Finn.no

Hva er Finn.no? Finn.no er et norsk selskap som ble etablert i år 2000. Finn.no er et annonseringsnettsted som formidler flere typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Via Finn.no kan du se annonser om alt fra hus, reiser og klær til stillingsannonser. Det kreves ingenting av deg for …