Refleksjonsnotat

Modul 1 av kurset Digital Markedsføring er nå over. Jeg sitter igjen med mye kunnskap som jeg føler er viktig for å forstå utviklingen av samfunnet den kommende tiden. Mer kunnskap gjør at jeg kan ta del i kritiske spørsmål som gjelder de temaene jeg tidligere har skrevet om. For …

Google Power Search

Arne Krokan har gjennom sin forelesningsplan i Digital Markedsføring anbefalt å ta et kurs i Google Power Search. Grunnen til at han ønsker dette er fordi nettsider som er linket sammen med andre blir oftere prioritert når du søker på noe på Google. Google er nåtidens leksikon. Her finner vi …