Forretningsmodell

Når du skal starte en bedrift er det vel så viktig med en god forretningsmodell som en god forretningsidé. Det er ingen fasit på hvordan modellen er satt sammen, men den bør gi noen svar på hvordan bedriften skaper sine kundeverdier. Alexander Osterwalder definerer begrepet forretningsmodell slik: «En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi

Business Model Canvas

Alexander Osterwalder har selv utviklet Business Modell Canvas (BMC) som er en ramme for hvordan en forretningsmodell kan se ut. Denne modellen er svært oversiktlig, og det er ikke uten grunn at den blir anbefalt av Innovasjon Norge.

Bilde hentet fra https://slidemodel.com/business-model-canvas/

Forretningsmodellen Business Model Canvas består av til sammen ni blokker som skal fylles ut.

1. Value Propsitions – Verdiløfte Hva er det du tilbyr?

2. Channels – Kanaler Hvordan og hvor når du frem til kundene dine?

3. Customer Relationships – Kunderelasjoner Hvordan skal du forholde deg til kundene?

4. Customer Segments – Kundesegmenter Hvem tilbyr du til?

5. Key Resources – Ressurser Hva trenger du?

6. Key Activities – Nøkkelaktiviteter Hva må du gjøre?

7. Key Partnerships – Samarbeidspartnere Hvem skal hjelpe deg?

8. Revenue Streams – Inntektsstrøm Hvor kommer inntektene fra?

9. Cost Structure – Kostnader Hvilke kostnader har du?

For å bli bedre kjent med modellen, har jeg videre valgt å starte en fiktiv bedrift. Denne bedriften skal selge billig kaffe til kunder som er på farten. Bedriften kommer til å konkurrere mot kaffekjeder som Starbucks, men forskjellen er at kaffens pris reduseres mot at lokalet ikke har sitteplasser. Bedriften Kaffekoppen tilbyr også en app hvor kundene kan bestille kaffen på forhånd, så man slipper å stå i kø. Forretningsplan kan se slik ut:

Som man kan se så kommer man ikke helt i dybden ved en slik forretningsplan, men den er oversiktlig og man kan enkelt kunne analysere bedriftens sterke og svake sider. Det er også enkelt å justere planen underveis hvis man skulle få behov for det.

Ifølge Innovasjon Norge forlanger banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Kilder:

https://slidemodel.com/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *