Blockchain ble introdusert sammen med Bitcoin i 2009 av Satoshi Nakamoto etter at man under finanskrisen i 2008 så at bankene hadde misligholdt ansvaret sitt for kundenes penger. Satoshi Nakamoto ville med dette skape en digital desentralisert valuta, hvor bankene ikke var involvert.

Desentralisert

Hvis person A skal sende penger til person B går transaksjonen gjennom en tredjepart/ bank. Person A og person B må derfor sette sin lit til at banken utøver denne transaksjonen. Skal transaksjonen over landegrensene kan denne prosessen være tidkrevende, og man må betale et gebyr for å få utført transaksjonen.

Det Satoshi Nakamoto vil oppnå er at person A kan sende pengene direkte til person B, uten at transaksjonen går gjennom banken. Denne prosessen vil være 100 ganger så rask og koste mye mindre. Derfor ble den digitale, desentraliserte valutaen Bitcoin oppfunnet.

Hva er Blockchain?

Blockchain fungerer på alt som er digitalisert, og kan brukes på mer enn bare digital valuta. For eksempel kan din sykehusjournal lagres i blokkjeden, så den enkelt kan tas frem hvor enn du befinner deg. Et økende antall bedrifter jobber med å utforske blokkjede-teknologien.

I prinsippet er blokkjede et nettverk av datamaskiner som sitter på en kopi av en felles transaksjonsloggbok. Transaksjonene er transparente, men ingen kan endre eller slette dataene som ligger inn. Dette er fordi hver blokk i kjeden har et tidsstempel og en kode (også kalt hash-verdi). En blokk henviser til koden på den forrige blokken, så skulle du forsøke å endre din kode, vil blokken etter deg i kjeden registrere dette som en feil.

Det finnes i dag tre forskjellige typer blokkjeder:

Offentlige blokkjeder

Offentlige blokkjeder er helt desentralisert. Denne tillater alle i hele verden å lese og skrive dataene som er lagret på blokkjeden. Bitcoin er en del av den offentlige blokkjeden.

Private blokkjeder

Ønsker man ikke full offentlighet kan man ta del i en privat blokkjede. Her blir all data kontrollert av en organisasjon.

Konsortium blokkjeder

Konsortium blokkjeder en en hybrid mellom offentlige og private blokkjeder.

Kilder:

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://www.dn.no/marked/bitcoin/kryptovaluta/etherum/laveste-bitcoinpris-pa-over-et-halvt-ar-nivaet-vi-ligger-pa-na-fremstar-som-ganske-fornuftig/2-1-712120

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *