Hvorfor OKR?

Hva har de suksessrike selskapene som enkelt navigerer seg gjennom en industri i stadig endring til felles? De bruker et styringssett som fortsatt er ukjent for mange i Norge. Styringssettet heter OKR. Hva er OKR? OKR står for Objective, Key Results og skal besvare to grunnleggende spørsmål. Objective: Hva ønsker …

4Ocean og Instagram

4Ocean startet i Florida i 2017 og har på få år fått mange følgere på sosiale medier, blant annet på Instagram. Organisasjonen jobber aktivt med å skape oppmerksomhet rundt klima og spesielt all forsøplingen som skjer i havet. Store mengder plastikk og annet søppel skyldes i land rundt i verden og mye …